© 2022 تمامی حقوق مادی و معنوی متعلق به این سایت می باشد
طراح قالب:

عبدالله کرامتی

گروه سرود نسیم غدیر

شهرستان علی آباد کتول
۰۲/۰۴/۱۴ تصاویر
گزارش تصویری اجرای سرود، عید غدیر ۱۴۰۲

کشور حیدرکشور حیدر  کشور حیدر

کشور حیدر

کشور حیدر

کشور حیدر

کشور حیدر

کشور حیدر کشور حیدر

کشور حیدر کشور حیدر  کشور حیدر

  
© 2022 تمامی حقوق مادی و معنوی متعلق به این سایت می باشد | طراح قالب:

عبدالله کرامتی